Ljubljanska 9 71 000 Sarajevo, BiH, +387 (0)33 835-757, webshop@penti.ba

POVRAT ROBE


PROCEDURA ZA POVRAT ROBE I POVRAT SREDSTAVA U ZAKONSKOM ROKU
Prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06) i Zakonu  o zaštiti potrošača BiH 
(
Službeni glasnik 6/12, 63/14) kupovina preko prodajne internet stranicewww.penti.basmatra prodajom na daljinu.
 
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem,
(fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti),
da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. 
Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
 
 
Kontaktirajte nas putem e-maila na adresu webshop@penti.ba za pokretanje procedure povrata robe i/ili sredstava.
Potrebno je da navedete ‘Zahtjev za odustanak’ od ugovora koji sadrži broj narudžbenice, šifru artikla koji se vraća,
a ako se vrši povrat sredstava i broj transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana prodavaču putem e-maila.
 
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na zamjenu za drugi proizvodili na povrat novca. 
Povrat sredstava se kupcu vrši po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Povrat robe se vrši isključivo putem kurirske službe.
 
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana.
Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao Zahtjev za odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
 
Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, 
pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun
.
 
Po prijemu proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. 
Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo
odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan,
odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. 
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se povrat sredstava u iznosu 
koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
 
 
Odgovorno lice je dužno da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

Ukoliko želite povrat novca, zahtjev o raskidu ugovora (uz obrazloženje) trebate poslati na email: webshop@penti.ba ili 
putem telefona
+387 62 678 995 u gore navedenom roku (14 dana). Svi zahtjevi zaprimljeni u navedenom roku, će biti uzeti u razmatranje. 


PROCEDURA ZA POVRAT SREDSTAVA


U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamjenu za drugi proizvod.
Povrat sredstava se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.
 
Prodavač je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora,
a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
 

Troškove dostave robe snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 
Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po proceduri za povrat robe. 
U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti,
a bez obzira na razlog vraćanja, Penti BiH Online shop je u obavezi da povrat izvrši isključivo transakcijskim načinom plaćanja. To znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.
 

Napominjemo da Penti BiH ne snosi troškove dostave prve pošiljke, te ni druge kada je u pitanju povrat.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden,
kupac ne može samoinicijativno mijenjati/zahtijevati povrat novca u nekom od Penti BiH maloprodajnih objekata ili
slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.
 


ŠTA NIJE MOGUĆE VRATITI/ZAMIJENITI?

Iz higijenskih razlogaPenti u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti vršiti povrat novca/zamjenu za drugi artikal za sljedeće kategorije: 

  • donje rublje;
  • čarape;
  • steznike;
  • silikonske grudnjake i ostale silikonske proizvode.

Svakako, u slučaju nedostatka na artiklu tjreklamacijevrši se prijava reklamacije u skladu sa navedenom procedurom. 


REKLAMACIJE


Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošačamolimo pošaljete 
e-mail sa svojim podacima (imeprezimetelefonna adresu webshop@penti.bai opišete kakav problem imate. 
 
Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu 
odgovarajućimolimo Vas da nasnajkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem e-maila sa
svojim podacima (imeprezimetelefonna adresu
webshop@penti.ba i opišete kakav problem imate.
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije elektronskim ili telefonskim putem
odgovorit ćemo na izjavljenu reklamaciju i obavijestiti Vas o daljem postupanju.
 
Troškove vraćanja artikla snosi kupacosim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

PROCEDURA ZAMJENE ARTIKLA


Ukoliko ste nakon prijema artikla ustanovili da želite isti zamijeniti za drugu veličinu ili drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije,
molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na adresu 
webshop@penti.ba.
Neophodno je da u tom trenutku imate pored sebe broj računa/otpremnice i da nam saopštite šifru artikla i veličinu koja bi Vam odgovarala.
 
Nakon toga, vrši se fizička provjera željene veličineodnosno željeni artikal nakon čega dobijate instrukcije i objašnjenja procesa zamjene 
veličine za odgovarajućuodnosno zamjena artikla za drugi.
 
Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju
i originalnom neoštećenom pakovanjupri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.
 

Po prijemu proizvodautvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupcaodbit će se zamjena proizvod će biti vraćen kupcu na 
njegov trošak.
 
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnicikoji je gore naveden, ne možete samoinicijativno 
mijenjati/zahtijevati povrat novca u nekom od Penti BiH maloprodajnih objekata ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

 
Također, napominjemo da se artikal ne može mijenjati ukoliko je nošen.