Ljubljanska 9 71 000 Sarajevo, BiH, +387 (0)33 835-757, webshop@penti.ba

Opšti prodajni uslovi


PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE I DRUŠTEVNIH MREŽA ''PENTI''

 

I OPŠTE ODREDBE

Opšti uslovi dalje definiraju i određuju prava i obveze prodavatelja i kupca (u daljnjem tekstu "kupac" - fizička ili pravna osoba, ili "potrošač"),
pri internetskoj prodaji robe. Sve takve ugovorne odnose uređuju općenito obvezujući propisi Bosne i Hercegovine, zaključeni ugovor o kupnji i *Opšti uvjeti,
koji se primjenjuju na kupce i posjetitelje. *Opšti uvjeti mogu biti izmijenjeni i promijenjeni od strane Prodavatelja u bilo kojem trenutku.
*Ove izmjene i promjene ne utiču na ugovorne odnose uspostavljene tokom stupanja na snagu prethodne verzije Općih uvjeta.

Ukoliko kao posjetilac stranice ili korisnik naših usluga imate nedoumice i/ili pitanja u vezi sa odredbama ovih Pravila,
molimo Vas da se obratite putem e-mail adrese webshop@penti.ba.

Naručivanje robe putem online prodavnice regulisano je Uslovima kupovine.
Uslovi kupovine definišu: Postupak naručivanja, Cijenu, Način plaćanja i preuzimanje artikla, Dostupnost artikala, Zamjenu kupljenog artikla, Reklamacije i Polisu privatnosti.

Kupovinom proizvoda putem Penti online prodavnice smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio Uslove kupovine, koji se smatraju sastavnim dijelom ugovora na daljinu. 


INTIMA-ST d.o.o. zadržava pravo izmjene Uslova kupovine i isporuke.

 

II USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA

Dostava proizvoda se vrši putem kurirske službe ExpressOne po cijeni od 7,00 KM, sa uračunatim PDV-om, te trošak dostave snosi kupac.
Rok isporuke je od dva do tri radna dana. Vrijeme isporuke na obuhvata vikende, državne i vjerske praznike.
Potvrda narudžbe će Vam biti poslani na email koji ste naveli. Također Vaš email potvrđuje primitak Vaše narudžbe.
Nakon što se Vaša narudžba obradi i pošalje, primit ćete email.

ZAMJENA NARUČENOGA ARTIKLA

Povrat i/ili zamjenu proizvoda moguće je izvršiti u roku od 15 dana od momenta preuzimanja narudžbe uz priložen fiskalni račun, pod uvjetom da proizvod nije nošen a njegova originalna ambalaža nema fizičkih oštećenja. U ostalim slučajevima, neće biti izvršena zamjena proizvoda ili povrat novčanih sredstava.
U slučaju povrata i/ili zamjene proizvoda, Penti snosi troškove dostave ukoliko:

Ukoliko želite izvršiti zamjenu proizvoda ili povrat novčanih sredstava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila: webshop@penti.ba u kojem je potrebno navesti:

  lične podatke, broj fiskalnog računa, broj narudžbenice, šifru artikla koji želite zamijeniti i zamjenski proizvod,

 lične podatke, broj fiskalnog računa i broj transakcijskog računa.

Iz higijenskih razloga, ne vršimo povrat i/ili zamjenu proizvoda iz sljedećih kategorija:


DOSTUPNOST PROIZVODA

 

Prikazuju se svi proizvodi koji su dostupni u trenutku Vaše posjete online shopu ‘Penti BiH.'

Za vrijeme sniženja, može se dogoditi da proizvod koji ste naručili ne bude dostupan, te ćemo o tome obavijestiti kupca i
ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda iz Penti online shopa koji je raspoloživ za dostavu i koji je po svojim karakteristikama
najbliži proizvodu koji nije moguće dostaviti, ili mogućnost da kupac odluči šta želi.