Ljubljanska 9 71 000 Sarajevo, BiH, +387 (0)33 835-757, webshop@penti.ba

Opšti prodajni uslovi


PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA WEB STRANICE I DRUŠTEVNIH MREŽA ''PENTI''

 

I OPŠTE ODREDBE

Opšti uslovi dalje definiraju i određuju prava i obveze prodavatelja i kupca (u daljnjem tekstu "kupac" - fizička ili pravna osoba, ili "potrošač"), pri
internetskoj prodaji robe. Sve takve ugovorne odnose uređuju općenito obvezujući propisi Bosne i Hercegovine, zaključeni ugovor o kupnji 
i
*Opšti uvjeti, koji se primjenjuju na kupce i posjetitelje. *Opšti uvjeti mogu biti izmijenjeni i promijenjeni od strane Prodavatelja u bilo kojem trenutku.
*Ove izmjene i promjene ne utiču na ugovorne odnose uspostavljene tokom stupanja na snagu prethodne verzije Općih uvjeta.

Ukoliko kao posjetilac stranice ili korisnik naših usluga imate nedoumice i/ili pitanja u vezi sa odredbama ovih Pravila, molimo Vas da se obratite
putem e-mail adrese webshop@penti.ba.

Naručivanje robe putem online prodavnice regulisano je Uslovima kupovine. Uslovi kupovine definišu: Postupak naručivanja, Cijenu, Način plaćanja
i preuzimanje artikla, Dostupnost artikala, Zamjenu kupljenog artikla, Reklamacije i Polisu privatnosti.

Kupovinom proizvoda putem Penti online prodavnice smatra se da je potrošač pročitao i prihvatio Uslove kupovine, koji se smatraju sastavnim
dijelom ugovora na daljinu.
 


INTIMA-ST d.o.o. zadržava pravo izmjene Uslova kupovine i isporuke.

 

II USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA

Dostava proizvoda se vrši putem kurirske službe ExpressOne po cijeni od 8,00 KM, sa uračunatim PDV-om, te trošak dostave snosi kupac.
Rok isporuke je od dva do tri radna dana od trenutka preuzimanja pošiljke dostavljača kurirske službe Express One. Vrijeme isporuke
ne obuhvata vikende, državne i vjerske praznike. 
Potvrda narudžbe će biti poslana na e-mail adresu koju ste naveli. Također, Vaš e-mail
potvrđuje primitak narudžbe. Nakon što se Vaša narudžba obradi i pošalje, primit ćete obavještenje elektronskim putem.

 

III ZAMJENA NARUČENOGA ARTIKLA

Povrat i/ili zamjenu proizvoda moguće je izvršiti u roku od 14 dana od momenta preuzimanja narudžbe uz priložen fiskalni račun, pod uvjetom
da proizvod nije nošen a njegova originalna ambalaža nema fizičkih oštećenja. U ostalim slučajevima, neće biti izvršena zamjena proizvoda
ili povrat novčanih sredstava.

U slučaju povrata i/ili zamjene proizvoda, Penti BiH snosi troškove dostave ukoliko:

Ukoliko želite izvršiti zamjenu proizvoda ili povrat novčanih sredstava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila: webshop@penti.ba
u kojem je potrebno navesti:

  lične podatke, broj fiskalnog računa, broj narudžbenice, šifru artikla koji želite zamijeniti i zamjenski proizvod.

 lične podatke, broj fiskalnog računa, broj transakcijskog računa, te šifre artikala koje želite vratiti.

 

Iz higijenskih razloga, ne vršimo povrat i/ili zamjenu proizvoda iz sljedećih kategorija:


IV DOSTUPNOST PROIZVODA

U periodu akcijskih ponuda, može se dogoditi da proizvod koji ste naručili ne bude dostupan, te ćemo o tome obavijestiti kupca i
ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda iz Penti online shopa koji je raspoloživ za dostavu, odnosno proizvod koji je po svojim karakteristikama
najbliži proizvodu koji nije moguće dostaviti, ili mogućnost da kupac odluči šta želi.